Website van de Stichting MariaoordOmmel, Park van Vrede

A+ A A-

Als pelgrims dezer dagen met het hoofd deemoedig naar de grond gebogen richting Ommel komen zal het ze niet direct opvallen. Maar als ze na gedane gebeden opgetogen nog even het Processiepark in willen lopen, zal het hen ongetwijfeld niet meer ontgaan; het nieuwe beeldbord (gemaakt door Vanbreereclame.nl) van de grondige opknapbeurt van het park en kerkplein.

MariaoordOmmel, Park van Vrede is inmiddels tot een veelomvattend plan uitgegroeid, voorzien ook van een eigen nieuw logo. Het bord toont dat er veel staat te gebeuren. Zo gaan we het plein voor de kerk opnieuw bestraten en de entree naar de kerk onder handen nemen. Er komt een luifel boven de entree en het houten kruis keert terug aan de voorgevel.

In het Processiepark wordt al het groen opgefrist, de entree opener, met zicht op de fraaie Calvarieberg die net als de grot en de monumentale staatsies gerenoveerd wordt. Daar kan straks over mooie halfverharde paden gewandeld worden richting de vredestuin die in het midden tussen Processiepark en kerk komt. Daar is ook een bijzondere plek bedacht voor het oorlogsmonument dat herinnert aan de tragische dood van veel leden van de Ommelse families Klaus en Michiels in de Tweede Wereldoorlog.

In dit deel van het park wordt ook een nieuw vredespaviljoen gebouwd voor lezingen en samenkomsten en ontvangsten van grotere groepen. Op het terrein waar de buitendiensten plaatsvinden is in de toekomst ook een gedeelte waar een podium komt voor activiteiten, uitvoeringen en voorstellingen die aansluiten bij de vredesgedachte van het park.

De inrichting van het park met zijn prachtige flora en fauna is er op gericht zoveel mogelijk mensen van binnen maar ook van (ver) buiten Ommel naar Mariaoord te trekken. Behalve voor bezinning en gebed, kunnen mensen er terecht voor rust, ontspanning en ontmoeting. De initiatiefnemers hechten zeer aan die brede invulling omdat zij dit ook als een garantie zien dat toekomstige generaties de zorg en verantwoordelijkheid voor dit bijzondere stukje Ommel zullen willen dragen, als iets gemeenschappelijks.

We hebben voor dit bord deels dankbaar gebruik gemaakt van illustraties uit het Masterplan. Dat is afgelopen jaar tot stand gekomen, enerzijds als basis voor de uitvoeringen van alle werkzaamheden en anderzijds om ons verzoek voor subsidies bij diverse fondsen te ondersteunen. Want in dat stadium zijn we nu aanbeland. Een groot deel van de benodigde gelden, naar schatting ruim zes ton, moet van subsidieverstrekkers komen.

Maar dat betekent niet dat we zelf niks doen, we blijven activiteiten organiseren om geld in te zamelen. Dat gebeurt nu ook weer tijdens de meimaand die veel bedevaartgangers naar Ommel trekt. Honderden pelgrims die vorig jaar Maria kwamen aanbidden, lieten behalve een geldelijke bijdrage tevens hun (email)adres achter. We hebben al die sympathisanten – voor zover hun adres klopt – een nieuwsbrief gestuurd met de laatste stand van zaken. Dat willen we met enige regelmaat van de klok gaan doen, om draagvlak te creëren en te behouden.

Laatste nieuws