Website van de Stichting MariaoordOmmel, Park van Vrede

A+ A A-

‘Wanneer gebeurt er nou iets?’Die vraag heeft kapelaan Harold van Overbeek al wat keren gehad als het ging over de renovatie van het Processiepark. En hij niet alleen. Ook andere leden van de projectgroep die de ingrijpende operatie voorbereidt, krijgen die vraag nogal eens. ,,Goei werk heeft tijd nodig”, antwoordt Van Overbeek dan, ,,en ik verheel niet dat er veel meer werk bij komt kijken dan we vooraf hadden gedacht. Maar er gebeurt veel achter de schermen.”

Wat zich daar zoal afspeelt,dat konden de aanwezigen op een informatieavond in gemeenschapshuis de Kluis, dinsdag 26 februari, zelf controleren. Diverse sprekers lieten aan de hand van documenten, tekeningen, ontwerpen en filmpjes zien wat er sinds de zomer van 2016 allemaal gedaan is met de droom die Wim Loverbosch had over de kerk en het processiepark in het hart van Ommel. Een droom die vastgelegd is op film en elders op deze site te zien is.

Wim Jaspers, van het kerkbestuur van de Franciscusparochie opende de avond, die iets meer dan vijftig belangstellenden trok. Hij deed dat uit hoofde van een nieuwe functie; hij is immers voorzitter van de stichting MariaoordOmmel, Park van Vrede. Die is speciaal opgericht om de herstelwerkzaamheden te begeleiden en door fondsenwerving mogelijk te maken. Een onafhankelijke stichting is een belangrijke voorwaarde voor eventuele geldschieters, maar de verbinding met de Franciscusparochie als opdrachtgever wordt als even belangrijk ervaren, daarom deze constructie.

Transparanter

Aan de hand van de ontwerpen in het Masterplan en nader uitgewerkte schetsen door architect Jan Rooze lieten Harold van Overbeek en voorzitter Ad Verhoeven van de Projectgroep (renovatie) zien wat er allemaal op de planning staat. Het bijna 1,8 hectare grote terrein zal het groene karakter behouden maar wordt transparanter en daarvoor moet het groen wel een stevige onderhoudsbeurt krijgen. Denk aan het terugsnoeien van struiken en dergelijke. Het leeuwendeel van de witte paardenkastanjes, zomereiken en beuken maken het goed, een minderheid van vijf a zes bomen van de 130 redden het niet. Straks slingeren er door al dat frisse groen nieuwe, halfverharde paden. Ook goed begaanbaar voor mensen met een rolstoel of looprek. De klokkentoren zal dan als de fiere hoofdentree van het park fungeren.

Het plein voor de kerk wordt vernieuwd. Het aanzien van de kerk wordt opgefrist: de entree zal voorzien worden van meer glas, er komt een overkapping boven de ingang en aan de voorgevel keert het houten kruis terug. Er wordt nog gestudeerd op zonnepanelen.

Serre

Op enkele meters van de achterzijde van de kerk verrijst een serre van pakweg 80 vierkante meter. Die biedt in de toekomst ruimte voor de ontvangst van groepen en activiteiten in het kader van het vredespark dat in het hart van het park gaat komen. Die plannen moeten nog samen met Kerk in Nood nader uitgewerkt worden maar er is in elk geval een plek gereserveerd voor het oorlogsmonument. Ommel gaat dit jaar ook een voorname rol spelen in de 75e herdenking van de bevrijding en het speciaal daarvoor ontwikkelde Death Valley-project.

Het hele plan gaat een flinke duit kosten. Op dit moment wordt gewerkt met een conceptbegroting van 485.000 euro, waarin de kosten voor het verbeteren van de buitenkerk nog niet zijn opgenomen. Het Processiepark aan de maat brengen kost om en nabij 180.000 euro, het vredespark met tuin vergt 120.000 euro, voor de kerk en de entree is 110.000 euro begroot en de serre komt op 75.000 euro.

Versmelting

Bij het vragenrondje kwamen er een aantal goede vragen en suggesties vanuit het publiek. Zo werd geopperd of het niet verstandig was wat verder in de toekomst te kijken en dat de kerk dan - vanwege de dalende bezoekersaantallen – wellicht een meer multifunctionele invulling zou kunnen krijgen, met gepaste evenementen zoals klassieke concerten en dergelijke. De kapelaan kon zijn enthousiasme om het tegendeel te bewijzen – dat de kerk het op eigen kracht redt - niet verbergen. Wie het totale plan goed bestudeert, ziet dat het een versmelting is van het kerkelijke en het publieke (dorps)belang, dat maakt het nieuwe MariaoordOmmel , Park van Vrede juist zo sterk.

Toch kwam er de vraag of die serre nou echt nodig is, terwijl het toch een behoorlijke investering is. ,,Het is geen prioriteit”, antwoordde Ad Verhoeven, ,,maar met een vredespark waarin diverse activiteiten plaatsvinden, is het handig als je zo’n ruimte hebt. Daar kun je mensen koffie en thee aanbieden, lezingen houden. Bovendien, als we het nu meenemen bij de fondswerving hebben we straks meer kans dat we die serre kunnen realiseren.” ‘Je kunt toch ook de Franse zaal uitbouwen ’, werd er tegengeworpen vanuit de zaal. ,,Het nadeel is dat je dan in het dak van die zaal lichtkoepels moet bouwen want anders heb je daar te weinig lichtinval. Dat wordt heel duur allemaal.”

Bijdragen

Of het bisdom ook bijdraagt, was nog een vraag. In elk geval in geestelijke bijstand. Het mag duidelijk zijn dat de grootste bijdragen van andere fondsen moeten komen. Ook de eigenaar van kerk en park – de Franciscusparochie – heeft niet direct een vette cheque klaarliggen maar staat wel volledig achter de initiatieven.

Uit de zaal kwamen ook nog eerder geopperde verzoeken om in het plan een gedenkbos op te nemen en het weer in gebruik nemen van de Mariagrot voor buitendiensten. Van Overbeek: ,,Hergebruik van de grot willen we heel graag weer maar het moet wel kunnen met de geluidoverlast van het verkeer op de A67. Misschien kunnen we dat wat afschermen.” 

Laatste nieuws