Website van de Stichting MariaoordOmmel, Park van Vrede

A+ A A-

De maandelijkse bijeenkomsten van de Projectgroep Herstel Processiepark zijn normaal altijd in de Kluis maar deze week togen de leden bij wijze van uitzondering naar het Florapark, het nieuwe industrieterrein pal tegen het Ei van Ommel aan. Daar heeft projectgroeplid René Berkvens een prachtig nieuw bedrijfsgebouw in gebruik genomen met zijn firma Beblo, waar de meest uiteenlopende en fleurige bloemarrangementen worden gemaakt. Harold van Overbeek kwam niet met lege handen: hij overhandigde René een replica van de Heilige Maria met kind vergezeld met de zegen dat het René en zijn bedrijf goed mag blijven gaan. René dankte onmiddellijk met een flink stuk vlaai.

Denk nu niet beste volgers dat wij de voorbije maanden alleen maar met vlaai hebben gevuld. Het is weliswaar een tijdje stil geweest vanuit het Processiepark maar dat betekent feitelijk goed nieuws. De projectgroep heeft niet stilgezeten, er is ontzettend veel werk verzet en ja, er liggen nog bergen werken voor ons, dus een beetje zegen kunnen wij ook goed gebruiken.

In de afgelopen maanden is er veel en intensief contact geweest met erfgoedadviseur Korneel Aschman die op basis van onze ideeën en wensen het masterplan voor het herstel van het Processiepark en de omgeving van de kerk heeft opgesteld. Dat is zo goed als klaar en is straks niet alleen het visitekaartje richting belangrijke ‘beslissers’ zoals gemeente, provincie, Rijksmonumenten én richting subsidieverstrekkers, maar het vormt ook het vertrekpunt voor de verschillende werkgroepen die de komende maanden de details per onderdeel - van processiepark tot buitenkerk, van het kerkplein met entree tot het nieuwe vredespark - gaan uitwerken, onder supervisie van de projectgroep.

Het masterplan dient dus als uitgangspunt. Wat staat er allemaal in? Aschman heeft een zeer gedetailleerd inrichtingsplan opgesteld met padenstructuren, verbindingen tussen de parkdelen, wijze van toegang maar ook gebruikte materialen en wijzen van aanpak, etc. Het rapport is verder opgebouwd uit beknopte beschrijvingen van de historie, gebruik, flora en fauna, de ontwikkeling van het kerkplein, de actuele situatie met kaart inclusief wal, loop der paden, positie beelden, hagen, een uitgebreidere fotoserie van plekken in het park en een analyse van de knelpunten (denk bijv. aan de waterhuishouding, niet goed uitgedunde beplanting) en conclusies over het Processiepark, kerkterrein, historische waarde, kerkelijk en recreatief gebruik en de ecologische waarde. De toekomstvisie en kostenramingen maken het compleet.

Het heeft wat bloed, zweet, tranen en centen gekost maar het Masterplan dat er nu ligt, mag er zijn. Er zit veel ambitie in; het wordt een hele uitdaging om die waar te maken, maar de projectgroep denkt dat dat moet lukken met de steun van de mensen van Ommel, maar ook de talrijke experts die inmiddels hun medewerking hebben toegezegd en het comité van aanbeveling. Naar verwachting kunnen we in het voorjaar de volledig uitgewerkte plannen presenteren en dan is het streven om in het tweede deel van volgend jaar met het daadwerkelijke herstel van het Processiepark te beginnen.

Laatste nieuws