Website van de Stichting MariaoordOmmel, Park van Vrede

A+ A A-

Deze site is weer een bijzondere bijdrage rijker. Op dit moment is de werkgroep op allerlei deelgebieden bezig de plannen uit te werken in hoofdstukken die straks deel uitmaken van het bidbook, zeg maar het aanbiedingsdocument van het gehele project voor sponsoren en beslissers. Een van de mensen op wie niet vergeefs een beroep werd gedaan is Frans Martens. Als iemand de historie van Ommel kan oplepelen, dan is hij het wel. Het resultaat, 33 pagina's boeiende informatie in woord en beeld, gebaseerd op diverse erkende bronnen, vindt u terug onder het kopje INFO boven in de navigatiebalk en dan bij downloads Historie aanklikken.

U leest er over de 600 jaar lange connectie tussen het dorp en de Mariaverering, allemaal dankzij een klein Byzantijns beeldje van moeder en kind dat door Ommelnaren werd gevonden. Bedevaartgangers kwamen uit alle streken, te voet, met paard en wagen, weer later met de tram en de bus.Maar al ruim voor de bus had pastoor Van de Pas gezien dat het wel heel druk werd in zijn kerkje en dat er nood bestond aan een riant processiepark. Op Tweede Paasdag 1914 wijdde hij het park, met Mariabeeld op een berg en veertien kruiswegstaties eromheen, in.

Met prachtige foto´s en toelichting leidt Frans de lezer langs alle monumenten. Hij citeert uit interviews met Frans Lingg over de meimaanden uit vervlogen tijden, beziet het wel en wee van het park aan de hand van krantenverslagen over het bezoek van 800 leden van de Broederschap van de Heilige Familie vanuit Helmond of de ´drankweer´ die Maria´s bijstand inriep om drankmisbruik te bestrijden, over openluchtspelen en ziekenzegingen maar ook over vernielingen door onverlaten.

Hij staat stil bij de verfraaiing van het park met het mirakel, verklaart de beeldengroep gemaakt door beeldhouwer Jan Custers uit Stratum, de voltooiing van de Lourdesgrot in 1933, de bedevaarten tijdens de oorlog, die zo goed en zo kwaad als het ging werden doorgezet tot en met de aanwijzing van de Calvarieberg, Het Mirakel, de kruiswegstaties en de Lourdesgrot tot rijksmonument in 2001. 

Laatste nieuws