Website van de Stichting MariaoordOmmel, Park van Vrede

A+ A A-

MariaoordOmmel  Park van Vrede is een project dat - ook ondanks de beperkingen door corona - steeds meer aandacht krijgt in Ommel en ver daarbuiten. 2020 is bijna ten einde en de pandemie heeft niet kunnen verhinderen dat een grote groep vrijwilligers heeft  doorgewerkt aan de uitvoering en voorbereidingen van  dit bijzondere project.

Om de veiligheid van wandelaars te waarborgen is in maart van dit jaar een grondige achterstallige snoeibeurt uitgevoerd. Hiermee is voor velen de verscholen parel weer gaan blinken. Veel fietsers zijn er sindsdien afgestapt en in het Park van Vrede gaan wandelen, met zeer lovende woorden zoals: 'Ik wist niet dat ze dit in Ommel hebben en wat prachtig dat dit park weer op de kaart wordt gezet.'

In het vroege voorjaar is door deskundigen  van Monumentenwacht een uitgebreid onderzoek gedaan naar de huidige staat van de staties, kapellen, grot en andere bouwsels in het processiepark. Dit was nodig om een goed inzicht te krijgen in de herstelkosten van het historische deel van het park.  

Door de werkgroep fondswerving is de subsidieaanvraag voor de regeling Subsidie Restauratie van rijksmonumenten uitgewerkt en per 1 september ingediend; helaas komen we voor 2020 niet in aanmerking omdat het geld bij de provincie te snel op was. Maar in 2021 komt er opnieuw een kans.

Verder is er dit jaar een werkgroep Park van Vrede van start gegaan met 15 vrijwilligers uit Ommel, Asten maar ook personen uit andere delen van de provincie. Zij hebben i.v.m. corona slechts tweemaal een bijeenkomst kunnen houden, maar zijn voortvarend aan de slag gegaan om het Park van Vrede gestalte te geven. Het doel is om in het Park van Vrede op een vernieuwende wijze de herdenking van de Tweede Wereldoorlog te laten beleven voor vooral jeugd en jongeren. De Peel en in het bijzonder Ommel heeft een verhaal te vertellen aan de jeugd.

Om het Park van Vrede goed in te richten voor deze verhalen en ontmoetingen hebben we dit najaar een subsidie aangevraagd bij het Mondriaanfonds. We hopen binnenkort hier meer informatie over te ontvangen.

Vanwege het coronavirus zijn de Meimaand-vieringen helaas ook niet doorgegaan, hiervoor had de projectgroep wederom een mooie actie opgezet om gelden te verzamelen voor het park. Maar dank aan velen die desondanks een bijdrage hebben overgemaakt en/of geld in de kokers achter in de kerk hebben gedoneerd.

Laatste nieuws